Parroquia de Bastida


A Bastida


Poboaci�n:  2 veci�os      Distancia a Fonsagrada: 4 Km.          Altitude: 740 m.

Tel�fono: 982 340 456 / 654 831 948   C�digo postal: 27.112

Accesos:

Hay que ver:


Bastida de A Fonsagrada (Lugo)
Bastida de A Fonsagrada (Lugo)

 www.fonsaweb.com