Parroquia de Carballido


Llac�n


Poboaci�n: 17 veci�os.      Distancia a Fonsagrada: 16,7 Km.  Altitude: 730 m.   C�digo postal: 27.110

Accesos: Na gasoli�eira de A Fonsagrada, se coge la CP-1904 que vai cara A Pontenova, pola cal percorreremos uns 17,5 Km ata chegar a Vilard�az.
 Dende Vilard�az c�llese � esquerda pola estrada DP-1905 que nos levar� a trav�s do Bosque de Carballido (Rede Natura 2000) cruzando Gromaz e pasado Carballido chegaremos a Pedreira. Ali colleremos a estrada da dereita (DP-1909), e tras percorrer uns 4,1 Km. Chegaremos a Llac�n.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com