Parroquia de Lamas de Campos


O Xipro

O Xipro de Lamas de Campos, A Fonsagrada (Lugo)


Poboaci�n: 6 veci�os.      Distancia a Fonsagrada: 10 Km.    Altitude: 840 m.  C�digo postal: 27.113

Accesos: Dende A Fonsagrada hai que colle-la estrada LU-701 ata o Cruce de Barbeitos donde apartaremos a esquerda e seguiremos pola estrada LU-703 e percorridos 3,9 Km chegaremos a O Xipro.

Hay que ver:

  • Estaci�n meteorolóxica:
    • Ano de instalaci�n: 1978
    • Coordenada UTMX-29T: 660504
    • Coordenada UTMY-29T: 4782755
    • Altitude: 840

 

 

 www.fonsaweb.com