Parroquia de Logares


Cospeito


Poboación: 9 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 26,5 Km.   Altitude: 760 m.    Código postal: 27.112 

Accesos:  Desde A Fonsagrada hay que coller preto do Hotel a dereita, dirección Camping (LU-740) e percorrer por esa estrada uns 17,5 Km ata Vilardíaz. En Vilardíaz hay que seguir recto pola CP-19-04) cara a Pontenova, e tras pasar por Veiga de Logares, chegaremos a S. André de Logares (PK. 6). Pasado o pueblo colleremos a dereita pola 018-004 e unha vez pasado A Sendiña, a dereita pola estrada 018-003 que enlaza coa 018-001 que colleremos a esquerda e logo a dereita pola 018-002 chegando rápidamente a Cospeito.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com