Parroquia de Logares


As Lamelas


Poboación: 9 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 27,8 Km.    Altitude: 750 m.    Código postal: 27.112

Accesos: Desde A Fonsagrada hay que coller preto do Hotel a dereita, dirección Camping (LU-740) e percorrer por esa estrada uns 17,5 Km ata Vilardíaz. En Vilardíaz hay que seguir recto pola CP-19-04 cara a Pontenova, e tras pasar por Veiga de Logares, chegaremos a S. André de Logares (PK. 6). Pasado o pobo colleremos a dereita pola 018-004 e unha vez pasado A Sendiña, enlazaremos coa 018-001 que colleremos a dereita paseremos o cruce de Pandela e chegaremos a As Lamelas.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com