Parroquia de Logares


Logares


Poboaci�n: 19 veci�os.      Distancia a Fonsagrada: 26 Km.    Altitude: 620 m.   C�digo postal: 27.112 

Accesos:  Desde A Fonsagrada hay que coller preto do Hotel a dereita, direcci�n Camping (LU-740) e percorrer por esa estrada uns 17,5 Km ata Vilard�az. En Vilard�az hay que seguir recto pola CP-19-04) cara a Pontenova, e tras pasar por Veiga de Logares, chegaremos a Santo Andr� de Logares (PK. 6) e seguiremos a estrada chegaremos a Logares.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com