Parroquia de Logares


Viduedo


Poboación: 9 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 26,2 Km.   Altitude: 761 m.    Código postal: 27.112

Accesos: Desde A Fonsagrada hay que coller preto do Hotel a dereita, dirección Camping (LU-740) e percorrer por esa estrada uns 17,5 Km ata Vilardíaz. En Vilardíaz hay que seguir recto pola CP-19-04) cara a Pontenova, e tras pasar por Veiga de Logares, chegaremos a S. André de Logares (PK. 6). Ali colleremos a esquerda pola estrada 18-056 e chegaremos a Biduedo.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com