Parroquia de Neiro


Vilarello

Vilarello da Parroquia de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)


Poboación: 6 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 5,5 Km.    Altitude: 560 m.   Código postal: 27.111 

Accesos: Dende A Fonsagrada, cóllese pola Rúa Burón e continúase 018-019 pasando o cruce de Candaído, ocruce de Lidín e o cruce de Xestoso de Baxo, continuando pola 018-081 ata o cruce de Vilarello, que colleremos a esquerda pola  018-082.

Hay que ver:


Vilarello da Parroquia de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)Vilarello da Parroquia de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)
Capela de Vilarello da Parroquia de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)Horreo en Vilarello da Parroquia de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)

 www.fonsaweb.com