Parroquia de Padr�n


O Padr�n

Padr�n, A Fonsgrada (Lugo)


Poboaci�n: 16 veci�os.      Distancia a Fonsagrada: 1,2 Km.    Altitude: 895 m.   C�digo postal: 27.116

Accesos: Dende A Fonsagrada coller a Lu-530 direcci�n Lugo e percorrido 1 Km (PK 56) estaremos en Padr�n.

Hay que ver:


Padr�n, A Fonsgrada (Lugo)Padr�n, A Fonsgrada (Lugo)
Padr�n, A Fonsgrada (Lugo)

 


www.fonsaweb.com