Parroquia de Trapa


A Pruída do Vale


Poboación: 4 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 11 Km.     Altitude: 840 m.  Código postal: 27.112

Accesos: Dende A Fonsagrada, hay que coller a LU-701 ata o cruce de Barbeitos, onde colleremos a esquerda pola estrada LU-703 ata o PK 04,00 (pasado O Xipro) torceremos a esquerda para chegar a Pruída do Vale.

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com