Parroquia de Vieiro


Pedrouzos

Pedrouzos de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)


Poboación: 15 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 8 Km.       Altitude: 860 m.    Código postal: 27.116

Accesos: Desde A Fonsagrada hai que coller a Lu-530 ata o PK 49,700 e pasado Montouto colleremos o acceso a esquerda que nos leva a Pedrouzos.

Hay que ver:


Pedrouzos de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)Pedrouzos de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)
Pedrouzos de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)Pedrouzos de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)

 www.fonsaweb.com