Parroquia de Vilar da Cuíña


Liñares de Bidul

Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)


Poboación: 15 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 12,5 Km.          Altitude: 810 m.    Código postal:   27.113

 

Accesos: Desde A Fonsagrada coller a LU-701 dirección Asturias, e antes de Cabreira (Pk 9), hay que coller a dereita a estrada CP-19-08 e percorrer uns 7,2 Km ata Liñares de Bidul.

Hay que ver:


Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)
Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)Liñares de Bidul , Vilar da Cuíña, A Fonsagrada (Lugo)

 www.fonsaweb.com