Os Anfibios

A Clasificación da Clase Amphibia de A Fonsagrada (Lugo), dividese nos Órdes Anura e Caudata. 

     Estes Ordes subdividense nas Familias Salamandridae, Ranidae, Hylidae, Discoglossidae e Bufonidae.

     As familias agrupan os Xéneros Salamandra, Chioglossa, Lissotriton, Triturus, Rana, Pelophylax, Hyla, Discoglossus, Alytes, Epidalea e Bufo.

¡ VAYA ROLLO!, non, tranquilo segundo vaiamos vendo as diferentes especies, terás sempre visible o orde, a familia e o xénero de cada unha.

Localizáronse un total de 13 especies diferentes de anfibios, a continuación temos o listado.

 

 ORDE ANURA (Rás e Sapos)

 A orde Anura agrupa os anfibios que de adultos perden a cola. Nacen sen patas (cullarapos).

Está representado polas familias Bufonidae, Hylidae, Ranidae e  Discoglossidae que agrupan un total de 5 xéneros.

 1. Xénero Alytes Sapiño comadrón (Alytes obstetricans).
 2. Xénero Discoglossus Sapiño pintoxo (Discoglossus galganoi)
 3. Xénero Rana  Rá de monte (Rana temporaria), Rá patilonga (Rana iberica).
 4. Xénero Pelophylax Rá verde (Pelophylax perezi)
 5. Xenero Hyla Estronza (Hyla molleri)
 6. Xénero Bufo Sapo común (Bufo spinosus),
 7. Xénero Epidalea Sapiño corriqueiro (Epidalea calamita).


Alytes obstetricans

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Discoglossidae
 • XÉNERO: Alytes
 • ESPECIE: Alytes obstetricans
 • NOME: Sapiño comadrón. Sapo partero

 

 


Discoglossus galganoi

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Discoglossidae
 • XÉNERO: Discoglossus
 • ESPECIE: Discoglossus galganoi
 • NOME: Sapiño pintoxo. Sapillo pintojo.

 

 


Rana perezi (Pelophylax perezi)

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Ranidae
 • XÉNERO: Rana
 • ESPECIE: Pelophylax perezi
 • NOME: Rá verde. Rana verde

 

 


Rana temporaria

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Ranidae
 • XÉNERO: Rana
 • ESPECIE: Rana temporaria
 • NOME: Rá de monte. Rana bermeja

 

 


Rana iberica

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Ranidae
 • XÉNERO: Rana
 • ESPECIE: Rana iberica
 • NOME: Rá patilonga. Rana patilarga

 

 


Hyla molleri

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Hylidae
 • XÉNERO: Hyla
 • ESPECIE: Hyla molleri
 • NOME: Estronza. Rana de San Antonio

 

 


Bufo spinosus

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Bufonidae
 • XÉNERO: Bufo
 • ESPECIE: Bufo spinosus
 • NOME: Sapo. Sapo común

 

 


Epidalea calamita

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Anura
 • FAMILIA: Bufonidae
 • XÉNERO: Bufo
 • ESPECIE: Epidalea calamita
 • NOME: Sapo corriqueiro. Sapo corredor

 

 ORDE URODELA O CAUDATA (Sapagueiras e Pintafontes)

orde Caudata agrupa os anfibios que de adultos continuarán tendo cola, teñen ademáis 4 patas dende que nacen.

Temos na Fonsagrada somentes a Familia Salamandridae da que se observaron 5 especies dos seguintes xéneros:

 1. Xénero Salamandra: Sapagueira (Salamandra salamandra)
 2. Xénero Chioglossa: Saramanga galega (Chioglossa lusitanica)
 3. Xenero Triturus:  Pintafontes verde (Triturus marmoratus)
 4. Xenero Lissotriton: Pintafontes iberico (Lissotriton boscai)Pintafontes palmado (Lissotriton helveticus)

 Salamandra salamandra

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Urodela
 • FAMILIA: Salamandridae
 • XÉNERO: Salamandra
 • ESPECIE: Salamandra salamandra
 • NOME: Sapagueira. Salamandra común.

 

 


Chioglossa lusitanica

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Urodela
 • FAMILIA: Salamandridae
 • XÉNERO: Chioglossa
 • ESPECIE: Chioglossa lusitanica
 • NOME: Saramanga galega. Salamandra rabilarga

 

 


Triturus marmoratus

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Urodela
 • FAMILIA: Salamandridae
 • XÉNERO: Triturus
 • ESPECIE: Triturus marmoratus
 • NOME: Limpafontes verde. Tritón jaspeado

 

 


Lissotriton boscai

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Urodela
 • FAMILIA: Salamandridae
 • XÉNERO: Lissotriton
 • ESPECIE: Lissotriton boscai
 • NOME: Limpafontes iberico. Tritón iberico

 

 


Lissotriton helveticus

 

 • CLASE: Anphibia
 • ORDE: Urodela
 • FAMILIA: Salamandridae
 • XÉNERO: Lissotriton
 • ESPECIE: Lissotriton helveticus
 • NOME: Limpafontes palmado. Tritón palmeado

 

 www.fonsaweb.com